March for Science

Lørdag den 22. april 2017
 
Marchen i København:
Mødested: Fælledparken lige bag ved Niels Bohr-Instituttet.
Tid: 13 - 17 (Selve marchen er fra 13.45 - 15.00)
Man går fra Fælledparken mod Christiansborg, hvor man slutter.
 
Marchen i Aarhus:
Mødested: Rådhuspladsen i Aarhus
Tid: 14.00 - 16.00
Man går fra Rådhuspladsen til Klostertorvet.
 
Mere information
Læs mere her: www.marchforscience.dk
eller her: www.dm.dk/mfs, hvor der bl.a. er en video med Anja Cetti Andersen, astrofysiker og talspersonen for marchen.
Politiken har også en artikel om marchen, som du kan læse her.

Kontakt til arrangørerne:
viden@marchforscience.dk
 

General Assembly & Symposium on "Application of Mass Spectrometry in Environmental, Industrial and Clinical Microbiology"

When: Thursday, March 23, 2017

Where: Universitetsparken 15, Building 1, Auditorium A, 2100 København Ø

PROGRAMME (programme for the general assembly is found further below)

12:00

DMS General Assembly

13:00

Introduction and welcome

13:10

Application of mass spectrometry for studying bacterial interactions

Jakob Herschend, Department of Biology, University of Copenhagen

13:40

Rapid MALDI-TOF identification of environmental bacteria

Preben Nielsen, Novozymes A/S

14:10

Break – coffee and cake

14:40

MALDI-TOF MS – the view from the diagnostic laboratory

Niels Nørskov-Lauritsen, Department of Clinical Medicine, Aarhus University

15:10

Direct identification of amyloids by label-free quantitative LC-MS combined with formic acid treatment

Morten Simonsen Dueholm, Center for Microbial Communities, Aalborg University

15:40 -

Social networking - beer


GENERAL ASSEMBLY AGENDA (in Danish)

1)      Valg af dirigent

2)      Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4)      Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne:

a)      Der stilles forslag om, at punkter, der skal behandles ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

b)      Endvidere stilles forslag om, at bestyrelsen kan optage op til 2 suppleanter.

5)      Valg af bestyrelse

6)      Valg af revisorer

7)      Eventuelt

 

Teknologisk Institut og MedTech Innovation afholder konference om ’New Medical Products and Devices’.

Konferencen finder sted den 29. marts i Taastrup og henvender sig til virksomheder, specialister, læger, forskere og andre med interesse inden for området.

Konferencen giver indblik i den lange vej fra god ide til færdigt produkt og kommer undervejs bl.a. forbi emner som design, materialevalg, overfladeegenskaber, biofilm og infektionsrisiko ved medicinsk udstyr. Deltagerne får igennem konkrete cases og eksempler indblik i udfordringer og løsninger i forbindelse med udvikling af medicinsk udstyr. 

Det er gratis at deltage i arrangementet. Dog tages der et no-show gebyr ved udeblivelse.
Tilmeld dig her: www.conferencemanager.dk/NMPAD

Læs mere her.